Barns empati för djur minskar med åldern - just därför finns barnklubben!

Så långt som vi kan kolla i backspegeln har människor använt djur för mat, kläder, vetenskaplig forskning och underhållning. Detta ses som socialt acceptabelt eftersom de flesta människor anser att människoliv är värda mer än djurliv. Denna genomgripande övertygelse formar lag, policy och människors beteende. Men var kommer dessa synpunkter ifrån, och vid vilken tidpunkt i barns utveckling uppstår de?

En studie visar att barn har mindre tendens att prioritera människor framför djur. De valde ofta att rädda ett antal hundar framför en enda människa. Faktum är att många barn sätter lika värde på en hunds och en människas liv. Grisar värderades inte lika mycket, men barn prioriterade fortfarande 10 grisars liv framför en människa. Reslutatet blir annorlunda när det kommer till vuxna, som skulle tillåta döden av 100 hundar eller grisar för att rädda en människa. Dessa effekter blev mer uttalade när åldrarna i vuxenkohorten ökade.

En annan studie bekräftar samma sak, att barn tycker att djur förtjänar att behandlas lika bra som människor men förlorar denna tro i tonåren. Barnen sa generellt att djur och människor borde behandlas på samma sätt och att de tycker att det är mindre moraliskt acceptabla att äta djur än vad vuxna tycker. Fynden tyder på att "speciesism" - en moralisk hierarki som ger olika värden till olika djur - lärs in under tonåren.

En människocentrerad syn på moraliskt värde uppstår alltså sent i utvecklingen och den är socialt förvärvad. Kanske någonstans i tonåren absorberar barn den kulturella betingelsen om mänsklig överlägsenhet och börjar uppvisa speciesistiska attityder.

Eftersom yngre barn ännu inte har introducerats till konceptet att djur är underlägsna, kan förespråkande kampanjer riktade mot barn och tonåringar få dem att ifrågasätta normen. Detta ger också en möjlighet för pedagoger att lära barn om specieism i skolsystemet. Även en liten knuff i denna riktning skulle kunna ge betydande resultat för djuren.

Just därför finns Rädda Djuren-klubben!

Barnklubbens arbete för djur tillsammans med barn är viktigt. Rädda Djuren-klubben tycker att det är viktigt att lära barn om djur och huvudmålet är att ge dem ett djuretiskt förhållningssätt. Empati är en förmåga som behöver träning och Rädda Djuren-klubbens material hjälper barn att utveckla sin medkänsla för alla levande varelser. Vi tror att kunskap och intresse leder till respekt och medkänsla. Tillsammans med Djurens Rätt, arbetar vi för dem som är flest men som har det sämst: kor, kycklingar, grisar och fiskar.

Rädda Djuren-klubben arbetar för en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv.

I samarbete med Djurens Rätt. Djurens Rätt gör med målinriktade kampanjer och politiskt påverkansarbete skillnad globalt för de djur som är flest och har det sämst. Är sedan 1882 Sveriges ledande djurrätts- och djurskyddsorganisation med fler än 50 000 medlemmar.

Ge bort ett medlemskap

5 tidningar per år + en välkomstpresent 🎁

Vi får en starkare röst 🐮💪

Läs mer

Rädda Djuren-klubben

Rädda Djuren-klubben är en barnklubb för alla barn upp till 13 år som gillar djur och som vill att djuren ska ha det bra! 🐶🦁🐰

Vi sprider information om djur, hur de har det, deras rättigheter och om hur du kan hjälpa djuren på enkla sätt. Det gör vi genom den här hemsidan och genom vår egen tidning Klubbnytt som våra medlemmar får fem gånger per år.

Kika gärna in på våra sociala kanaler, vi finns på:

Om oss

Rädda Djuren-klubben samarbetar med Djurens Rätt.
Djurens Rätt gör med målinriktade kampanjer och politiskt påverkansarbete skillnad globalt för de djur som är flest och har det sämst. Är sedan 1882 Sveriges ledande djurrätts- och djurskyddsorganisation med fler än 50 000 medlemmar.

Vi står alltid på djurens sida.

Om Djurens Rätt

Förälder eller Pedagog?

Vi vill hjälpa alla barn att utveckla medkänsla för alla levande varelser, därför har vi också information och hjälpmedel för dig som är pedagog eller förälder.

Här kan du hitta information för dig som är vuxen och om hur materialet kan användas i din vardag eller i din undervisning.

Läs mer