Djurförsök

Det som kallas djurförsök är när tester görs på djur för att se hur de reagerar på ett visst ämne som sedan ska användas till människor. Djur som används i djurförsök utsätts för stort lidande. De är kännande individer som känner smärta, precis som oss människor och andra djur. Därför tycker Rädda Djuren-klubben att djurförsök är oacceptabelt.

Lär dig mer om djurförsök under rubrikerna nedan.

Vad är djurförsök?

Djurförsök är när tester görs på djur för att se hur de reagerar på ett visst ämne som sedan ska användas till människor. Det kan vara ett ämne som till exempel ska användas i smink, rengöringsmedel eller mediciner. Försöken kan se ut på olika sätt, det kan exempelvis vara att forskare penslar något på djurets hud eller opererar dem. Det kan också vara att de ger djuren någon sjukdom som människor också har för att kunna testa saker om denna sjukdom på djuren.

Anledningen till att djurförsök görs är att forskare försöker förstå hur samma sak kommer fungera på människor. Men djur och människor är så olika att ganska lite av det som forskarna upptäcker på djur faktiskt fungerar på människor. Så många djurförsök görs helt i onödan.

Istället för djurförsök

Det finns idag mer moderna sätt att testa på, där inga djur behöver komma till skada. Till exempel går det att istället använda celler, bakterier eller datormodeller i försöken. Många olika företag och forskare jobbar med att utveckla metoder som kan ersätta djurförsök, men det skulle behöva satsas mer pengar för att vi ska kunna komma ännu längre.

Det finns också något som heter 3R-principen när det pratas om alternativ till djurförsök. 3R-principen handlar om hur djurskyddet kan bli bättre i forskningen och står för replace, reduce och refine. På svenska betyder det ersätta, minska och förfina. Det innebär att ersätta djurförsöken med djurfria metoder, att så få djur som möjligt ska användas medan försök fortfarande pågår och att minska lidandet för djuren som utsätts för försöken.

Hur många djur?

Varje år är det väldigt många djur som utsätts för djurförsök över hela världen. Bara i Sverige är det runt en halv miljon djur om året som det görs sådana här försök på, men räknar en med provfiske så hamnar siffran istället runt 6 miljoner djur.

Hur djuren har det

Djurskyddslagen säger att djur ska leva i en bra miljö där de får utföra sina naturliga beteenden. Tyvärr är det inte alltid så. Djur som utsätts för djurförsök bor ofta i alldeles för små burar, och de får sällan bo tillsammans med eller umgås med andra djur.

Under djurförsöken utsätts djuren ofta för stor smärta och annat lidande. Nästan alla djur som används i djurförsök dör på grund av försöken eller dödas när försöken är klara.

Vad tycker Rädda Djuren-klubben om djurförsök?

Djur som utsätts för djurförsök är kännande individer med intressen och behov som måste tillgodoses. Därför arbetar Rädda Djuren-klubben tillsammans med Djurens Rätt för att få bort alla djurförsök som inte ligger i djurens intresse. Så länge djurförsök utförs måste lidandet för djuren minskas och djurens förhållanden förbättras.

Ge bort ett medlemskap

5 tidningar per år + en välkomstpresent 🎁

Vi får en starkare röst 🐮💪

Läs mer

Rädda Djuren-klubben

Rädda Djuren-klubben är en barnklubb för alla barn upp till 13 år som gillar djur och som vill att djuren ska ha det bra! 🐶🦁🐰

Vi sprider information om djur, hur de har det, deras rättigheter och om hur du kan hjälpa djuren på enkla sätt. Det gör vi genom den här hemsidan och genom vår egen tidning Klubbnytt som våra medlemmar får fem gånger per år.

Kika gärna in på våra sociala kanaler, vi finns på:

Om oss

Rädda Djuren-klubben samarbetar med Djurens Rätt.
Djurens Rätt gör med målinriktade kampanjer och politiskt påverkansarbete skillnad globalt för de djur som är flest och har det sämst. Är sedan 1882 Sveriges ledande djurrätts- och djurskyddsorganisation med fler än 50 000 medlemmar.

Vi står alltid på djurens sida.

Om Djurens Rätt

Förälder eller Pedagog?

Vi vill hjälpa alla barn att utveckla medkänsla för alla levande varelser, därför har vi också information och hjälpmedel för dig som är pedagog eller förälder.

Här kan du hitta information för dig som är vuxen och om hur materialet kan användas i din vardag eller i din undervisning.

Läs mer