Strutsen är världens största fågel

Den största fågeln i världen är strutsen och den lägger även de största äggen. Strutsar kan inte flyga, men de kan springa jättefort, i upp till 70 km/h.

Strutsar har långa starka ben som gör att de kan springa jättefort. De har även kraftiga fötter med bara två tår. Ovanpå benen har de en kraftig kropp med fjädrar. Sen kommer den långa halsen, med ett litet huvud ovanpå. Hanarna är svarta och vita medan honorna är gråbruna. Hanarna kan bli tre meter höga och väga 130 kg!

Här kan du se hur det ser ut när strutsar springer.

Eftersom de inte flyger med sina vingar och fjädrar så ser de lite annorlunda ut än andra fåglars fjädrar.

Vilda strutsar finns bara i Afrika. Strutsar lever i flockar med 5–50 fåglar. De är aktiva på natten och äter mest växter men även maskar, larver och insekter.

I stället för att flyga så använder strutsarna sina fjädrar till att isolera sig mot kyla eller värme. De kan även skugga sina ungar med fjädrarna när det blir för varmt för dem.

Du kanske har hört att strutsar stoppar huvudet i sanden när de vill gömma sig? Det stämmer faktiskt inte, det är en missuppfattning. Det kommer från en gammal bok om fåglar där författaren skrivit att ”om de gömmer sitt huvud och sin hals i ett buskage så tror de att de är helt dolda” – vilket någon sedan missuppfattade och trodde att de stack sina huvuden i sanden.

Det strutsen egentligen gör när den blir rädd är att försöka gömma sig genom att lägga sig platt på marken eller så springer den och flyr därifrån. Ibland kan de även attackera genom att sparka med sina starka ben eller hugga med näbben.

Det största hotet mot strutsar är ormar, hyenor, gamar och människor. Människor föder upp strutsar bland annat för att få kött och för att använda strutsarnas fjädrar. Djurens Rätt tycker att strutsar ska få leva ifred och slippa bli utnyttjade av människor.

Ge bort ett medlemskap

5 tidningar per år + en välkomstpresent 🎁

Vi får en starkare röst 🐮💪

Läs mer

Rädda Djuren-klubben

Rädda Djuren-klubben är en barnklubb för alla barn upp till 13 år som gillar djur och som vill att djuren ska ha det bra! 🐶🦁🐰

Vi sprider information om djur, hur de har det, deras rättigheter och om hur du kan hjälpa djuren på enkla sätt. Det gör vi genom den här hemsidan och genom vår egen tidning Klubbnytt som våra medlemmar får fem gånger per år.

Kika gärna in på våra sociala kanaler, vi finns på:

Om oss

Rädda Djuren-klubben samarbetar med Djurens Rätt.
Djurens Rätt gör med målinriktade kampanjer och politiskt påverkansarbete skillnad globalt för de djur som är flest och har det sämst. Är sedan 1882 Sveriges ledande djurrätts- och djurskyddsorganisation med fler än 50 000 medlemmar.

Vi står alltid på djurens sida.

Om Djurens Rätt

Förälder eller Pedagog?

Vi vill hjälpa alla barn att utveckla medkänsla för alla levande varelser, därför har vi också information och hjälpmedel för dig som är pedagog eller förälder.

Här kan du hitta information för dig som är vuxen och om hur materialet kan användas i din vardag eller i din undervisning.

Läs mer