Lär känna en av Sveriges vanligaste fiskar

Om du har varit ute och rott eka, hängt i skärgården eller simmat vid den svenska kusten någon gång så har du säkert stött på sillen, den är nämligen en av Sveriges vanligaste fiskarter tillsammans med abborren. Visste du att sill och strömming betraktas som samma typ av fisk idag? Varför en från början gjorde skillnad på dem var baserat på vilket hav de simmade i. Namnet strömming används för sill i Östersjön norr om Kalmar, annars säger en sill.

Sillen simmar längs med hela Sveriges kust och de frodas, lever och vandrar i stora stim. När fiskar skapar yngel så kallas det för att leka och sillen träffar en partner för att leka med vid kustens grundvatten, vid stränder och skärgårdar, eller på sandbankar i havet. Vilken miljö gillar sillen? Sillen föredrar att leva vid hårdare underlag (som vattenbotten av grus eller sten till exempel) men sillen leker helst där det finns mycket växtlighet, dock undviker den helt mjukt underlag som lera. De kan lägga rommen (fiskägg) på allt från sand, sten, berg och musslor till alger.

Så här känner du igen en sill

Sillen tillhör familjen sillfiskar och förekommer på båda sidorna av Atlanten. Den kan bli upp till 38 cm lång och uppnå en vikt av mer än ett halvt kilo. Den största kända sill som någon har sett i Östersjön var 51 cm och vägde över ett kilo! Dessutom kan sillen bli så gammal som 25 år, men den normala åldern är omkring 10 år.

Toppen med bottendjur

Om en sill får bestämma så är det små kräftdjur och fisklarver på menyn. När sillen blir större blir även bottendjur en viktig del av födan. Men vad är bottendjur? Det är små, ofta ryggradslösa djur som tillbringar större delen av sina liv på botten, antingen nedgrävda i mjuk sand eller fastsittande på stenar. Bottendjuren är en varierande skara med representanter från många olika artgrupper. Vårt största bottendjur ishavsgråsuggan eller skorv, som kan bli tio centimeter lång. Liksom många andra bottendjur tillbringar den en stor del av livet nedgrävd eller kravlande på botten, men gör också små utfärder upp i vattnet för att hitta mat. Andra bottendjur som har sällskap med ishavsgråsuggan är märlkräftor och räkor, pungräkor, fåborstmaskar, havsborstmaskar och naturligtvis musslor och snäckor.

Sillen skyddas inte av lagen

Miljarder fiskar fångas varje år från det vilda och bland dessa fångas otroligt många sillar. Vilda fiskar skyddas inte av djurskyddslagen, vilket är konstigt då de påverkas negativt av människor och kan känna smärta och lida.

Till skillnad från andra djur så mäts fiskar i ton och kilon och fiskar ses märkligt nog inte som individer. Därför är det svårt att veta exakt hur många fiskar som dödas årligen. Globalt rör det sig om tusentals miljarder dödade fiskar varje år. Den vanligaste dödsorsaken inom det kommersiella fisket är troligen kvävning i luften när fiskarna tagits upp ur vattnet, vilket är mycket utdraget och plågsamt för fiskarna. Men tyvärr är detta möjligt och anses vara lagligt eftersom vilda fiskar inte omfattas av djurskyddslagen.

Trålfiske är ett stort hot mot sillen. Trålfiske är när en sätter fast ett stort nät på en båt och låter fiskarna fångas in i nätet. Detta kan vara en av orsakerna till att det nu är brist på fisk i Östersjön. Hav- och vattenmyndigheten planerar ett forskningsprojekt för att se om trålfiske är orsaken. De kommer flytta näten som fångar fisken, längre bort från kusten.

Rädda Djuren-klubben och Djurens Rätt arbetar för att fiskar ska ses som individer och vi ser det som en självklarhet att också fiskar som fångats från det vilda ska skyddas av lagstiftning. Du kan läsa mer om detta här.

Brist på sill – en fara för andra djur

Rädda Djuren-klubben har tidigare nämnt hur viktiga alla djur är och att varje djurart spelar en speciell roll i naturen och i olika ekosystem. Sillen är en hörnpelare i Östersjöns ekosystem till exempel. Havets ekologiska balans rubbas om den skulle försvinna. Större rovdjur som säl, rovfiskar och sjöfågel får brist på mat och näringsämnen om sillen försvinner, och energi kan inte längre överföras via sillen från plankton och mindre djur. Det bästa sättet att hjälpa sillen på är att inte äta den. Kolla in Rädda Djuren-klubbens Vegosida för smarriga djurvänliga recept.

Ge bort ett medlemskap

5 tidningar per år + en välkomstpresent 🎁

Vi får en starkare röst 🐮💪

Läs mer

Rädda Djuren-klubben

Rädda Djuren-klubben är en barnklubb för alla barn upp till 13 år som gillar djur och som vill att djuren ska ha det bra! 🐶🦁🐰

Vi sprider information om djur, hur de har det, deras rättigheter och om hur du kan hjälpa djuren på enkla sätt. Det gör vi genom den här hemsidan och genom vår egen tidning Klubbnytt som våra medlemmar får fem gånger per år.

Kika gärna in på våra sociala kanaler, vi finns på:

Om oss

Rädda Djuren-klubben samarbetar med Djurens Rätt.
Djurens Rätt gör med målinriktade kampanjer och politiskt påverkansarbete skillnad globalt för de djur som är flest och har det sämst. Är sedan 1882 Sveriges ledande djurrätts- och djurskyddsorganisation med fler än 50 000 medlemmar.

Vi står alltid på djurens sida.

Om Djurens Rätt

Förälder eller Pedagog?

Vi vill hjälpa alla barn att utveckla medkänsla för alla levande varelser, därför har vi också information och hjälpmedel för dig som är pedagog eller förälder.

Här kan du hitta information för dig som är vuxen och om hur materialet kan användas i din vardag eller i din undervisning.

Läs mer