Tundrans favoritbesökare

Renen är ett hjortdjur som lever i flockar och som är rustad för att leva i ett kallt klimat på tundran, berg och täta skogar. Förut kunde en springa på vilda renar i Sverige, men nu finns det nästan bara tama renar i Norrland. Renar finns huvudsakligen i de nordliga delarna av Europa, Asien och Nordamerika. Renen är en idisslare och deras mat består mestadels av växter, bark och lavar. Under vintern gräver renen efter mat i den djupa snön med hjälp av sina horn och klövar.

Renen är ett hjortdjur precis som bland annat älg, rådjur, kronhjort och dovhjort och förut fanns det vilda renar i Sverige men nu finns det nästan bara tama renar i Norrland. Renen lever helst på tundran vilket är ett stort, skoglöst och kalt område. Något som är väldigt speciellt bland renar är att båda könen har horn. Hanrenen kallas för tjur eller sarv och honan för ko, vaja eller simla.

Så här känner du igen en ren

Renens päls är lång och tät och har oftast en mörk gråbrun färg (det finns rensläktningar som har vit päls hela året om) och pälsen skiftar i nyans under vintern och då är den ljusare än under sommaren, vilket ger renen ett skyddande kamouflage. Pälsen har flera funktioner förutom kamouflage, den ger också värme vid kyla och ger skydd mot regn. Pälsen är så pass tät att både kyla och vatten hålls borta från huden när den simmar!

Till skillnad från andra hjortdjur så har båda könen horn. Hannen har oftast den största kronan – som blir 50 till 130 centimeter och kan väga upp till 15 kilo – medan honans krona har en storlek av 20 till 50 centimeter. Sarvarna fäller sina horn medan vajorna behåller sina horn under hela vintern och fäller dem först efter kalvningen.

Renens klövar är tvådelade och hårda och gör det möjligt för dem att röra sig över stenig och lerig mark. Klövarna används även för att gräva fram föda ur snön. Renen har ett bra luktsinne och kan på så vis lukta sig fram till lavar under djupa snötäcken. Lavar består av en alg eller bakterie som lever tillsammans i symbios med en svamp.

Mat efter säsong

Renar äter det årstiderna bjuder på. Under våren letar renar efter gräs, halvgräs, bark och knoppar, medan framåt sommaren letar de rätt på lövträd och ris. När hösten kommer står svamp, ljung och blåbär på menyn. Under vintern äter renarna mestadels lavar eftersom marken är täckt av snö och det är svårt för dem att hitta något annat.

Renens familj

Renar lever i flock större delen av sina liv. Parningstiden för renar är mellan september och oktober och renkorna föder sina kalvar under perioden april–juni. Vajorna föder en och ibland två kalvar om året. En nyfödd kalv klarar mycket själv och är väldigt självständig, den kan gå redan en timme efter födseln! Visste du att renar gör grymtande ljud när de pratar med varandra?

Samer och renar

Många förknippar renar med samer och det beror på att alla renar som lever i Sverige idag hålls av samebyar. Samer är ett urfolk med egen kultur som bor bland annat i Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

Rädda Djuren-klubben arbetar, tillsammans med Djurens Rätt, för dem som är flest och har det sämst. Tama renar lever ganska fritt i Sverige, men utsätts för stress i samband med slakt och transporter, och vid smärtsamma ingrepp som öronmärkning och kastrering utan bedövning. Vi arbetar för en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Människor och renar ska kunna leva tillsammans utan smärta och onödig stress.

Ge bort ett medlemskap

5 tidningar per år + en välkomstpresent 🎁

Vi får en starkare röst 🐮💪

Läs mer

Rädda Djuren-klubben

Rädda Djuren-klubben är en barnklubb för alla barn upp till 13 år som gillar djur och som vill att djuren ska ha det bra! 🐶🦁🐰

Vi sprider information om djur, hur de har det, deras rättigheter och om hur du kan hjälpa djuren på enkla sätt. Det gör vi genom den här hemsidan och genom vår egen tidning Klubbnytt som våra medlemmar får fem gånger per år.

Kika gärna in på våra sociala kanaler, vi finns på:

Om oss

Rädda Djuren-klubben samarbetar med Djurens Rätt.
Djurens Rätt gör med målinriktade kampanjer och politiskt påverkansarbete skillnad globalt för de djur som är flest och har det sämst. Är sedan 1882 Sveriges ledande djurrätts- och djurskyddsorganisation med fler än 50 000 medlemmar.

Vi står alltid på djurens sida.

Om Djurens Rätt

Förälder eller Pedagog?

Vi vill hjälpa alla barn att utveckla medkänsla för alla levande varelser, därför har vi också information och hjälpmedel för dig som är pedagog eller förälder.

Här kan du hitta information för dig som är vuxen och om hur materialet kan användas i din vardag eller i din undervisning.

Läs mer