Världens största ögon

Jättebläckfiskar lever långt ner i haven och därför vet vi människor inte så mycket om dem. Men några gånger har en jättebläckfisk fångats i en fiskares nät och forskare som har undersökt jättebläckfiskarna har undrat över varför de har så stora ögon. De stora bläckfiskarna har ögon som är 27 cm i diameter, alltså om en mäter rakt över ögat. Andra djur som har stora ögon är svärdfisken vars ögon är cirka 9 cm i diameter och hästar vars ögon är bara 4 cm i diameter. En forskare som heter Dan-Eric Nilsson är expert på ögon och har forskat om...

12519
12519

bläckfisk

Jättebläckfiskar lever långt ner i haven och därför vet vi människor inte så mycket om dem. Men några gånger har en jättebläckfisk fångats i en fiskares nät och forskare som har undersökt jättebläckfiskarna har undrat över varför de har så stora ögon. De stora bläckfiskarna har ögon som är 27 cm i diameter, alltså om en mäter rakt över ögat. Andra djur som har stora ögon är svärdfisken vars ögon är cirka 9 cm i diameter och hästar vars ögon är bara 4 cm i diameter.

En forskare som heter Dan-Eric Nilsson är expert på ögon och har forskat om hur ögon har utvecklats och anpassats hos olika djur. Han bestämde sig för att ta reda på varför jättebläckfisken har så himla stora ögon. Jättebläckfiskarna är pelagiska och det betyder att de rör sig i vattnet långt från stränder och långt från havsbotten. Djur som lever pelagiskt ser inga landmärken utan om de ser något dagsljus så är det bara svagt ljus uppifrån. Jättebläckfiskarna lever så långt ner i havet att det är helt svart åt alla håll. Men ibland kan de se bioluminiscens. Vad betyder då detta knasiga ord? Jo, det är ljus som skapas av djur. Det finns några arter som lever på land, som till exempel lysmaskar och eldflugor, men det är ännu vanligare i havet där det finns olika alger, bakterier och smådjur som lyser. De här djuren tänder sin bioluminiscens för att ”prata” med varandra men de lyser också när de blir störda för att någon simmar på dem.

Vad kom forskaren Dan-Eric fram till då? Han visste att ett öga som är större än 9 cm i diameter inte ser detaljer på långt håll bättre. Inte heller detaljer på nära håll. Men varför har då jättebläckfisken så stora ögon? Jo, det är för att de stora ögonen är superbra på att se stora saker på långt håll. Jättebläckfisken kan upptäcka stora rovdjur mycket bättre än svärdfisken. Det är väldigt bra om en är en jättebläckfisk eftersom kaskeloter, som är en sorts tandval, gärna vill äta jättebläckfiskar till middag.

Det är tack vare de stora ögonen och bioluminiscensen, som uppstår när en kaskelot kommer simmande, som jättebläckfiskarna kan simma undan och slippa bli middagsmat!