Något som hoppar?

Din ledtråd är att det här pixelpusslet hoppar all over the place.

2561
2561