Kor, kalvar, tjurar

Det mesta av nötköttet som säljs kommer från kor och kalvar i mjölkindustrin. När korna är runt fem år anses de vara för gamla och inte ge tillräckligt med mjölk längre. Korna föder en kalv om året, för att producera mjölk. Kalven tas ifrån sin mamma direkt när den föds och placeras ensam i ett bås. Det är för att mammas mjölk ska gå till människor. Experter på djurs beteende säger att det är stressande för både kon och kalven att vara ifrån varandra. Många av hankalvarna dödas när de är 18 månader gamla, eftersom de inte ger någon mjölk.

Kor går ute på sommarbete 2-4 månader, men det gäller inte kalvar och tjurar. De står oftast inne året om. Många kor står fastbundna då de inte är ute på bete. De kan de inte röra sig fritt utan bara stå eller ligga. När kor, kalvar och tjurar slaktas bedövas de först genom ett skott i huvudet med en bultpistol. Därefter skärs halsen upp och djuret förblöder till döds.

 

Grisar

4000 hangrisar kastreras varje dag utan bedövning. De är då en eller några dagar gamla. Det smärtsamma ingreppet görs bland annat för att få bort den speciella lukt och smak på köttet som annars kan uppstå. Det är ont om utrymme i grisarnas kala, små boxar. Det kan också bli slagsmål om maten. Allt det här gör grisarna stressade. Tolv procent av djuren har magsår när de slaktas. På slakteriet drivs de in i en gaskammare där de förlorar medvetandet av den sövande gasen. Efter bedövningen hängs grisen upp och ner, halsen skärs upp och grisen förblöder till döds.

 

Kycklingar

Kycklingar kläcks i maskiner och får aldrig träffa sin mamma. Under sitt fem veckor korta liv bor kycklingen trångt. Tiotusentals hålls i samma stall. På en kvadratmeter kan det vara upp till 24 kycklingar. De är avlade för att växa snabbt, vilket gör att många får ont i benen och inte kan röra sig ordentligt.

Under transporten till slakteriet skadas eller självdör omkring 140 000 kycklingar varje år. Väl framme krokas de, vakna, upp i fötterna. Huvudet förs därefter ner i ett elektriskt vattenbad så att de bedövas. Halsen skärs sedan upp och kycklingen förblöder till döds.

 

Hönor och tuppar

I Sverige lever mellan fem och sex miljoner hönor i den industriella äggproduktionen. Det kläcks lika många tuppar också varje år i äggindustrin. Men de dödas direkt, eftersom de inte lägger några ägg. Av dessa hönor hålls 35 procent i burar. I burarna får det högst vara sexton stycken. Det innebär att varje höna har en yta att röra sig på som är lika stor som ett vanligt A4-papper. Av de höns som inte hålls i burar, hålls de flesta inomhus i grupper på tusentals hönor. I en naturlig flock är det sällan fler än 20-30 höns. Situationen för fåglarna leder därför ofta till att de av stress börjar hacka på och plocka fjädrarna av varandra.
Hönorna dödas när de är omkring 1,5 år gamla. Då går det inte längre att tjäna pengar på dem.

 

Fiskar

I Sverige dödas varje år omkring 19 miljarder fiskar. Fiske är den vanligaste dödsorsaken hos alla arter av ”matfiskar” i europeiska vatten. De flesta fiskarna fångas i haven, men eftersom haven blir alltmer utfiskade vill fler ha fisk från så kallade fiskodlingar. Fiskarna föds då upp i inhägnader eller dammar och är oftast köttätare. Fodret är gjort av viltfångade fiskar. För att få fram ett tusen kilo odlade öringar går det åt 2,3 tusen kilo viltfångade fiskar. Odlade fiskar utsätts för stort lidande orsakat av bland annat trängseln, sjukdomar och sysslolöshet.

Det är numera välkänt att fiskar kan känna smärta och lida. Ändå behandlas de ofta som känslolösa ting då de fångas på krok eller i nät. Kvävning är förmodligen det vanligaste sättet fiskar dödas på av människor. Då odlade fiskar ska slaktas, bedövas de först i koldioxidbad. Det är, liksom i de andra fallen, också mycket smärtsamt och tar lång tid. De dödas sedan genom att få gälbågarna uppskurna. Ofta har de då inte hunnit bli bedövade, något som strider mot svenska djurskyddslagen.

Källa: Djurens Rätts faktabas
Bearbetning: Annika Blomstrand

 

Djur som underhållning       Djur som kläder       Djur som jagas              Djur i djurförsök