Päls

I Sverige dödas varje år cirka 1,2 miljoner minkar och cirka 1000 chinchillor inom pälsindustrin. De lever hela sina liv i små burar, vilket skiljer sig mycket från det liv de skulle ha levt ute i naturen. Djuren föds upp och dödas med antingen gas eller elstötar, enbart för att människor vill klä sig i deras pälsar.
Det är inte lika vanligt med pälskappor idag, men tyvärr säljs istället desto fler pälsdetaljer på kläder, leksaker och andra produkter. För djuren rör det sig inte om några detaljer, utan det handlar fortfarande om deras liv.

2008 sålde Sverige pälsskinn till utlandet för ca 189 miljoner kronor. Pälsen som säljs här är oftast köpt från Asien. Det kan röra sig om katt- och hundpälsar som säljs till oss under falskt namn. Det säljs även päls från ett okänt antal vilda djur, som fångats i fällor och som dött en mycket smärtsam död.

För tio år sedan stängde den sista rävfarmen i Sverige, eftersom strängare regler infördes. Djurens Rätt arbetar nu aktivt för att förbjuda all pälsdjursfarmning i Sverige.

Källa: Djurens Rätts faktabas
Bearbetning: Annika Blomstrand

 

Djur som underhållning        Djur som mat        Djur som jagas            Djur i djurförsök