I Sverige dödas årligen över en miljon djur under jakt. Det skadeskjuts även ett stort okänt antal. De djur som jagas mest i Sverige är rådjur, älgar, harar, men även rovdjur som vargar och rävar. Jakt finns inte bara på land utan även till havs, där sälar och i vissa länder valar och delfiner jagas. Oftast används gevär med kulor eller hagel, men man använder även fällor, harpuner och andra djur. Även djuren som utnyttjas som jaktredskap dödas. Det rör sig om hundar som blir skjutna av jägarna. De kan också skadas och dödas av andra djur eller bli påkörda.

Anledningen till att folk jagar brukar vara att de tycker om att vara ute i naturen. Det finns många sätt att njuta av naturen som inte innebär lidande och död.

Barmhärtighetsjakt är den enda form av jakt som är acceptabel. Med det menas jakt på ett sjukt djur, som endast har ett svårt lidande framför sig. Djurens Rätt anser att det enskilda djuret ska stå i centrum och inte ses som en art som ska minskas. Så länge jakt är tillåtet måste det bli strängare regler för jägarna. Djur är inte måltavlor!

Källa: Djurens Rätts faktabas
Bearbetning: Annika Blomstrand

 

Djur som underhållning        Djur som mat        Djur som kläder              Djur i djurförsök