År 2008 användes över en miljon djur i djurförsök bara i Sverige, men räknar man med provfiske så hamnar siffran runt sju miljoner djur. Det rör sig om massor av miljoner världen över. Djurförsök används inom många olika forskningsområden, bland annat inom medicin. Forskarna använder djur istället för människor eftersom det finns risker med försöken. Men djur känner också smärta och det är inte bara själva försöken som innebär lidande. Livsmiljöerna består av enkla, trånga utrymmen och brist på stimulans. Det är dessutom vanligt att djuren utsätts för flera ingrepp i samma försök, vilka kan ta alltifrån några timmar till flera år.

Det finns idag flera alternativ som ersatt vissa djurförsök. Ofta är dessa baserade på mänskliga celler. Det har dock inte satsats tillräckligt mycket för att ta fram andra, djurfria, metoder till djurförsök. Men det betyder inte att människan har rätt att använda djuren i försök.

Djurens Rätt arbetar för att få bort alla djurförsök som inte ligger i djurens intresse.
Djur som underhållning        Djur som mat        Djur som kläder        Djur som jagas        Djur som familjemedlemmar