Så säger lagen

Vad säger svenska lagar om djur och hur djuren ska ha det, och hur tycker Rädda Djuren-klubben att det borde se ut? Hur påverkar EU-lagstiftningen när det gäller djurskydd?

Lär dig mer om lag och rätt på den här sidan.

Svenska lagar

I Sverige har vi en lag som heter djurskyddslagen som gäller alla djur som hålls i fångenskap av människor. Men lagen är inte bara anpassad efter djuren och deras förmåga att känna smärta och lidande utan är också anpassad efter att människor vill kunna använda djuren för sina intressen. Därför är lagen inte alltid skriven med djurens bästa i åtanke. Djurskyddslagen gäller inte vilda djur.

En ny svensk djurskyddslag började gälla den 1 april 2019 och ersatte den tidigare som var från 1988.

Några bra nyheter som kom med den nya lagen är:

  • Äntligen finns det ett förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus
  • Personal inom hälso- och sjukvården kan nu anmäla allvarliga djurskyddsproblem till djurskyddskontrollmyndigheterna och till polisen – Lex Maja kallas det.
  • Det har blivit förbjudet att överge katter och andra tamdjursarter.
  • Det har blivit tydligare att djur ska ha möjlighet att bete sig naturligt och att en ska se till att de inte får beteendestörningar.

Djuren och lagen

Enligt lagen ses djur som något som människan äger och inte som en egen individ. Det betyder bland annat att den människa som äger djuret har rätt att ta djurets liv när hen vill. Det betyder också att i de fall som rör djur i domstolar är det bara djurets ägare och myndigheter som kan uttala sig. Djur har inte rätt till någon som kan föra deras talan, och som ser till att domstolsbesluten tar hänsyn till deras intressen och behov.

I myndighetsbeslut som gäller djur som används i djurförsök så har forskare möjlighet att överklaga beslut som påverkar forskarna negativt. Men det går inte att göra något i efterhand mot de beslut som drabbar djuren negativt.

Att samhället värderar djur lågt bidrar till att straff för exempelvis djurplågeribrott ofta är väldigt milda. Ofta är brott som sker mot djur komplicerade och skulle behöva ha åklagare som har specialutbildning, vilket de inte brukar få.

Internationellt (EU-lagstiftning)

Djurskyddslagar ser väldigt olika ut i olika länder. Några lagar som också påverkar oss här i Sverige är de lagar som EU har. Det är nämligen så att om ett lands egna regler och lagar och EU-reglerna säger emot varandra så är det EU-reglerna som ska användas.

EU har bestämt att djur är kännande individer, och att medlemsländerna ska ta hänsyn till djurens välfärd i EU:s politik om bland annat jordbruk, fiskeri, transport, forskning och teknik.

Djurskyddslagstiftningen inom EU tar bland annat upp de här områdena:

  • Djurhållning, framför allt gällande djur inom lantbruket
  • Djurtransporter
  • Slakt och avlivning av djur
  • Handel med djur eller produkter från djur
  • Fällfångst
  • Djurförsök

Vad tycker Rädda Djuren-klubben?

Rädda Djuren-klubben tycker att lagstiftningen behöver bli bättre. Djurskyddslagen och annan lagstiftning borde omfatta alla djur, även de vilda.

Förutom ändringar i lagstiftningen så tycker Rädda Djuren-klubben att det behövs en myndighet som är experter på djurskydd som ska se till att djurskyddslagen följs. Nu är det samma myndighet som ska arbeta med att människor ska kunna tjäna pengar på djuren och med att djuren ska skyddas, och då är det risk att djurskyddet blir sämre för att mer pengar ska kunna tjänas.

Ge bort ett medlemskap

5 tidningar per år + en välkomstpresent 🎁

Vi får en starkare röst 🐮💪

Läs mer

Rädda Djuren-klubben

Rädda Djuren-klubben är en barnklubb för alla barn upp till 13 år som gillar djur och som vill att djuren ska ha det bra! 🐶🦁🐰

Vi vill sprida information om djur, hur de har det, deras rättigheter och om hur du kan hjälpa djuren på enkla sätt. Det gör vi genom den här hemsidan och genom vår egen tidning Klubbnytt som våra medlemmar får fem gånger per år.

Kika gärna in på våra sociala kanaler, vi finns på: Instagram @raddadjurenklubben, Facebook @raddadjurenklubben och TikTok @raddadjurenklubben

Om oss

Rädda Djuren-klubben samarbetar med Djurens Rätt.
Djurens Rätt gör med målinriktade kampanjer och politiskt påverkansarbete skillnad globalt för de djur som är flest och har det sämst. Är sedan 1882 Sveriges ledande djurrätts- och djurskyddsorganisation med fler än 50 000 medlemmar.

Vi står alltid på djurens sida.

Om Djurens Rätt

Förälder eller Pedagog?

Vi vill hjälpa alla barn att utveckla medkänsla för alla levande varelser, därför har vi också information och hjälpmedel för dig som är pedagog eller förälder.

Här kan du hitta information för dig som är vuxen och om hur materialet kan användas i din vardag eller i din undervisning.

Läs mer