Jakt

I Sverige dödas ett stort antal djur under jakt varje år och det är även en hel del djur som skadeskjuts. Rädda Djuren-klubben tycker att de vilda djuren borde få leva ostört med rätt till sina egna liv.

Lär dig mer om jakten i Sverige under rubrikerna nedan.

Jakt i Sverige

Det finns olika former av jakt. Den vanligaste är att jägaren sitter och väntar på djuret uppe i ett torn eller på något annat ställe. Det är också vanligt att fällor används vid jakt. Då sitter djuren fast tills jägaren kommer och dödar dem. I flera former används även hundar i jakten. De hundarna utsätts för många faror eftersom de kan bli attackerade och skadade av andra djur, bli påkörda eller springa vilse.

Den vanligaste anledningen till att folk jagar brukar vara att de tycker om att vara ute i naturen. Men det finns många andra sätt att njuta av naturen som inte innebär lidande och död.

Skadeskjutningar

Skadeskjutning är när ett djur blir skjuten men inte dör direkt. Skadeskjutningar innebär ett stort lidande för djuren. Varje år är det många av de djur som blir skjutna under jakt som aldrig hittas. De kan betyda att de dog en långsam död av skadorna. Många av de döda djuren som kommer in har också gamla skador från både skott och jakthundar. De har alltså blivit skjutna eller anfallna tidigare under jakt, och sedan fått leva med sina skador.

Eftersom det finns många omständigheter kring skjutandet som jägaren inte kan påverka själv, så är det troligen omöjligt att helt undvika skadeskjutningar vid jakt.

Kritiserad jakt

En jaktform som har fått väldigt mycket kritik är grytjakten. Vid grytjakt jagas djuren under jord, i sina gryt, där de har sökt skydd. Då skickas hundar eller, i vissa fall illrar, ner i grytet.

Andra jaktformer som kritiserats mycket är godsjakt och troféjakt. I godsjakt används fåglar som föds upp bara för att sättas ut och skjutas till döds. Troféjakt betyder att djur dödas i huvudsak för att jägaren vill ha en trofé av djuret som ett jaktminne.

Fällfångst har också fått mycket kritik. Djur som fångas i fällor där de sitter fast eller blir instängda, drabbas lätt av panik och kan skadas när de försöker ta sig ut ur fällan. De fällor som orsakar mest lidande är saxfällor, som slår igen om djurets ben och skadar utan att döda. Jakt med saxfällor är förbjudet inom EU, men metoden används fortfarande i andra länder.

Vad tycker Rädda Djuren-klubben?

Vilda djur är som alla djur kännande varelser med egna intressen och behov. De vill inte bli jagade, dödade eller skadade. Rädda Djuren-klubben tycker att de vilda djuren borde få leva ostört med rätt till sina egna liv. Vi tycker också att djurskyddslagen ska gälla vilda djur (så är det inte idag) och att de kritiserade jaktformerna ska förbjudas.

Om ett djur är så sjukt eller svårt skadad att djuret inte kommer klara sig, kan så kallad barmhärtighetsjakt vara enda alternativet. Det är en jakt som sker för att de ska slippa onödigt lidande.

En del säger att det skulle bli alldeles för många vilda djur i naturen om all jakt förbjöds. Idag vet vi inte exakt vad som skulle hända om jakten förbjöds men vi tycker att det ska satsas på andra sätt att lösa eventuella problem. Lösningar som tar mer tar hänsyn till de vilda djurens behov och som gör att vi människor kan leva sida vid sida med djuren. Och så länge jakt är tillåtet måste det bli strängare regler för jägarna.

Djur är inte måltavlor!

Bild: Ondrej Prosicky/Shutterstock

Ge bort ett medlemskap

5 tidningar per år + en välkomstpresent 🎁

Vi får en starkare röst 🐮💪

Läs mer

Rädda Djuren-klubben

Rädda Djuren-klubben är en barnklubb för alla barn upp till 13 år som gillar djur och som vill att djuren ska ha det bra! 🐶🦁🐰

Vi sprider information om djur, hur de har det, deras rättigheter och om hur du kan hjälpa djuren på enkla sätt. Det gör vi genom den här hemsidan och genom vår egen tidning Klubbnytt som våra medlemmar får fem gånger per år.

Kika gärna in på våra sociala kanaler, vi finns på:

Om oss

Rädda Djuren-klubben samarbetar med Djurens Rätt.
Djurens Rätt gör med målinriktade kampanjer och politiskt påverkansarbete skillnad globalt för de djur som är flest och har det sämst. Är sedan 1882 Sveriges ledande djurrätts- och djurskyddsorganisation med fler än 50 000 medlemmar.

Vi står alltid på djurens sida.

Om Djurens Rätt

Förälder eller Pedagog?

Vi vill hjälpa alla barn att utveckla medkänsla för alla levande varelser, därför har vi också information och hjälpmedel för dig som är pedagog eller förälder.

Här kan du hitta information för dig som är vuxen och om hur materialet kan användas i din vardag eller i din undervisning.

Läs mer