Integritetspolicy

Rädda Djuren-klubben och Djurens Rätt skulle inte kunna finnas utan våra medlemmar och givare. Därför är det viktigt för oss att varje medlem och givare känner sig trygg i vår hantering av deras personuppgifter.

Rädda Djuren-klubben och Djurens Rätt arbetar i enlighet med de krav som ställs i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer om dataskyddsförordningen här.

Rädda Djuren-klubben och Djurens Rätt samlar in och lagrar personuppgifter med “berättigat intresse” som rättslig grund. Det ligger i både organisationens och medlemmens/givarens intresse att dessa uppgifter sparas. Läs mer om varför vi sparar personuppgifter och hur vi använder dem under rubriken “Syfte”.

Hantering av personuppgifter

När du blir medlem, ger en gåva, skriver på en namninsamling, beställer material eller produkter eller anmäler dig som volontär kan Rädda Djuren-klubben och Djurens Rätt komma att spara de personuppgifter du lämnar. De uppgifterna kan vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress och för givande via autogiro även kontonummer. Vi kan även komma att komplettera/uppdatera namn, adress, personnummer och telefonnummer i efterhand.

Vi sparar även din interaktion med Rädda Djuren-klubben och Djurens Rätt. Det betyder att vi sparar information om medlemskap, givande, underskrift av namninsamling, prenumeration, kursdeltagande eller beställning.

Rädda Djuren-klubben och Djurens Rätt sparar informationen så länge du är medlem, givare eller har någon annan interaktion med organisationen, därefter i 3 år. Efter det avpersonifieras informationen, vilket betyder att alla personuppgifter raderas.

Rädda Djuren-klubben och Djurens Rätt samlar aldrig in följande känsliga personuppgifter: Religiös/filosofisk övertygelse, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, sexualliv, nationalitet/etnicitet/ras, hälsa, biometrisk information eller genetiska uppgifter.

Rädda Djuren-klubben och Djurens Rätt lagrar informationen i avsedda system som skyddas av aktiva säkerhetsåtgärder (till exempel brandväggar). Detta dokumenteras och kontrolleras löpande av organisationen. Djurens Rätt säljer aldrig personuppgifter till tredje part.

Vi kan dela med oss av information till externa parter som arbetar på uppdrag av Rädda Djuren-klubben och Djurens Rätt. Detta för att vi ska kunna utföra vissa uppdrag, exempelvis distribution eller andra tjänster som upprätthåller och tillämpar våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. Ett exempel på externa parter som vi delar information till är de tryckerier som trycker våra medlemstidningar och andra adresserade utskick. Djurens Rätt förbinder sig till att ha giltiga personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga leverantörer som behandlar personuppgifter på uppdrag åt Rädda Djuren-klubben och Djurens Rätt.

Du kan alltid kontakta Rädda Djuren-klubben och Djurens Rätt för att få dina personuppgifter helt eller delvis raderade.

Syfte

Vi använder personuppgifter till att utveckla och effektivisera Rädda Djuren-klubbens och Djurens Rätts arbete för djuren, utveckla Rädda Djuren-klubbens och Djurens Rätts webbsidor och andra tjänster, ge bra support till våra medlemmar/givare/kunder, kunna hålla kontakt med våra medlemmar/givare/kunder i service- och fundraisingsyfte, samt skapa (anonymiserad) statistik och analyser.

Kommunikation

När du blir medlem, ger en gåva, skriver på en namninsamling, beställer material eller produkter eller anmäler dig som volontär kan Djurens Rätt komma att kontakta dig via telefon/sms eller e-post i service- och fundraisingsyfte. Om du inte vill bli kontaktad via dessa kanaler kan du kontakta oss så plockar vi bort dina kontaktuppgifter.

Kontaktinformation

Om du har frågor om dina uppgifter eller det som tas upp i denna policy, vill ändra eller radera dina uppgifter, eller framföra ett klagomål, kontakta oss på telefonnummer 08-555 914 00 eller e-post info@djurensratt.se.

Ge bort ett medlemskap

5 tidningar per år + en välkomstpresent 🎁

Vi får en starkare röst 🐮💪

Läs mer

Rädda Djuren-klubben

Rädda Djuren-klubben är en barnklubb för alla barn upp till 13 år som gillar djur och som vill att djuren ska ha det bra! 🐶🦁🐰

Vi sprider information om djur, hur de har det, deras rättigheter och om hur du kan hjälpa djuren på enkla sätt. Det gör vi genom den här hemsidan och genom vår egen tidning Klubbnytt som våra medlemmar får fem gånger per år.

Kika gärna in på våra sociala kanaler, vi finns på:

Om oss

Rädda Djuren-klubben samarbetar med Djurens Rätt.
Djurens Rätt gör med målinriktade kampanjer och politiskt påverkansarbete skillnad globalt för de djur som är flest och har det sämst. Är sedan 1882 Sveriges ledande djurrätts- och djurskyddsorganisation med fler än 50 000 medlemmar.

Vi står alltid på djurens sida.

Om Djurens Rätt

Förälder eller Pedagog?

Vi vill hjälpa alla barn att utveckla medkänsla för alla levande varelser, därför har vi också information och hjälpmedel för dig som är pedagog eller förälder.

Här kan du hitta information för dig som är vuxen och om hur materialet kan användas i din vardag eller i din undervisning.

Läs mer