Hur en bygger en kaninhage

Bygg en kaninhage! De allra flesta djur mår bäst om de får vara utomhus. För kaniner finns inga alternativ. Eftersom de är grävande djur är det så gott som omöjligt att ge dem utlopp för sina behov om de endast lever inne. En kaninhage kan vara hur stor som helst och det finns ingen anledning att snåla på utrymmet. Det får gärna finnas naturliga höjdskillnader och ofarliga träd och buskar i hagen. Marken ska gärna vara väldränerad och porös, i motsats till sank och svårgrävd. För att kaninerna ska hålla sig på rätt sida staketet, och hundar och rävar stanna...

20627
20627

Bygg en kaninhage!

De allra flesta djur mår bäst om de får vara utomhus. För kaniner finns inga alternativ. Eftersom de är grävande djur är det så gott som omöjligt att ge dem utlopp för sina behov om de endast lever inne.

En kaninhage kan vara hur stor som helst och det finns ingen anledning att snåla på utrymmet. Det får gärna finnas naturliga höjdskillnader och ofarliga träd och buskar i hagen. Marken ska gärna vara väldränerad och porös, i motsats till sank och svårgrävd. För att kaninerna ska hålla sig på rätt sida staketet, och hundar och rävar stanna utanför, är det viktigt att staketet är nergrävt i marken och tillräckligt högt, minst 120 cm. Börja med att gräva en vallgrav där hagen ska vara, slå ner stolpar på lagom avstånd, tryck ner staketet i vallgraven samtidigt som du spänner det och fäster i stolparna. Ett tak över hagen är väldigt bra, men det kan vara begränsande för ytan. Man får väga stort mot säkert. Bygger du tak så ska det vara så högt att du kan stå rak i hela hagen.

Den största faran med utelivet är att man har för dålig uppsikt över kaninerna. Det går absolut att hålla sina kaniner handtama även om de bor i trädgården, men då måste man också spendera tid med dem. Den kanske allra bästa lösningen, men som sällan är möjlig av praktiska skäl, är att kaninerna lever både fritt i huset och med tillgång till en utegård när de vill, t ex med en kattlucka emellan.

Text av Lena Lindström, Etolog