Vargen lever familjeliv

Vargen är en social individ och lever oftast tillsammans i familjegrupper. Familjen består av ett föräldrapar och deras ungar. Nästan varje år föds en ny kull med ungar. Det brukar vara ungefär 2-6 valpar, men ibland är de så många som 10 stycken.

När valparna fyllt ett år vandrar de iväg för att försöka bilda egna familjer. Ibland stannar någon av valparna kvar lite längre för att hjälpa föräldrarna att uppfostra de nya valparna.

Vargen är ett nyfiket djur, men den är också skygg och försöker att undvika människor. Trots att den inte vill komma för nära människan så är vargen nära släkt med hunden. Hunden som ju ibland kallas människans bästa vän.

I sagor och serier finns det ofta vargar. I till exempel serietidningarna Bamse och Fantomen är vargen med, eller i sagan om Rödluvan och vargen. Men var någonstans bor vargen i verkligheten? Vargen finns i delar av Nordamerika, Europa och Asien. I Sverige har den funnits så länge som 10 000 år. Förr fanns den i hela landet förutom på Öland och Gotland, men så är det inte längre. Idag är vargen fridlyst i Sverige. 1966 fanns det nästan inga vargar kvar i Sverige och den var i princip utrotad. Nu finns det fler vargar i landet igen, men de är fortfarande ganska få. Ingen vet exakt hur många vargarna är i Sverige. Många är oroliga för att vargen ska få det svårt att klara sig i Sverige i framtiden.

Vargen har flera ljud som den använder sig av för att göra sig förstådd. Den kan både skälla, morra och gnälla. Men vad vargen nog är mest känd för är att den kan yla. Ylandet är en sång där varje varg har en egen röst. Ylandet kan vara så högt att det hörs på en mils avstånd. Det kan vara ett sätt att visa andra vargar att ”här bor vi, kom inte hit” men de kan också yla för att hålla kontakt med de andra i familjen.

Ge bort ett medlemskap

5 tidningar per år + en välkomstpresent 🎁

Vi får en starkare röst 🐮💪

Läs mer

Rädda Djuren-klubben

Rädda Djuren-klubben är en barnklubb för alla barn upp till 13 år som gillar djur och som vill att djuren ska ha det bra! 🐶🦁🐰

Vi sprider information om djur, hur de har det, deras rättigheter och om hur du kan hjälpa djuren på enkla sätt. Det gör vi genom den här hemsidan och genom vår egen tidning Klubbnytt som våra medlemmar får fem gånger per år.

Kika gärna in på våra sociala kanaler, vi finns på:

Om oss

Rädda Djuren-klubben samarbetar med Djurens Rätt.
Djurens Rätt gör med målinriktade kampanjer och politiskt påverkansarbete skillnad globalt för de djur som är flest och har det sämst. Är sedan 1882 Sveriges ledande djurrätts- och djurskyddsorganisation med fler än 50 000 medlemmar.

Vi står alltid på djurens sida.

Om Djurens Rätt

Förälder eller Pedagog?

Vi vill hjälpa alla barn att utveckla medkänsla för alla levande varelser, därför har vi också information och hjälpmedel för dig som är pedagog eller förälder.

Här kan du hitta information för dig som är vuxen och om hur materialet kan användas i din vardag eller i din undervisning.

Läs mer