Den fantastiska kråkan

Kråkfåglar finns i nästan hela världen. De lägger aldrig sina bon på marken, utan i träd, klippor, hus, murar och liknande. De flesta kråkfåglar är sociala och lever tillsammans i stora flockar. De äter allt möjligt. Kråkfåglar tillhör de intelligentare djuren och de har stor inlärningsförmåga och minne. Bland annat har kråkor i staden Sendai i Japan lärt sig att öppna hårda nötter genom att låta bilar köra över dem vid övergångsställen. När det sedan blir rött ljus för bilarna plockar fåglarna upp maten. Kolla här!  Kråkorna har mängder av olika läten som de använder när de pratar med varandra....

10219
10219

Kråkfåglar finns i nästan hela världen. De lägger aldrig sina bon på marken, utan i träd, klippor, hus, murar och liknande. De flesta kråkfåglar är sociala och lever tillsammans i stora flockar. De äter allt möjligt. Kråkfåglar tillhör de intelligentare djuren och de har stor inlärningsförmåga och minne. Bland annat har kråkor i staden Sendai i Japan lärt sig att öppna hårda nötter genom att låta bilar köra över dem vid övergångsställen. När det sedan blir rött ljus för bilarna plockar fåglarna upp maten. Kolla här!  Kråkorna har mängder av olika läten som de använder när de pratar med varandra. Till exempel har de olika varningsljud om det kommer en fara från luften eller från marken så de andra kråkorna ska veta vad det är de ska akta sig för när en fågel börjar varna. Kråkföräldrarna lär också barnen vad de ska akta sig för. Kråkor är väldigt duktiga på att använda redskap för att få tag på mat. De använder pinnar för att peta ut goda larver ur håligheter i barken på träden.

Forskare har testat kråkor på olika sätt för att se hur de gör för att komma åt mat. De testade att lägga maten så att de behövde en lång pinne för att nå maten och la den långa pinnen i en bur. Kråkan behövde en kort pinne för att peta ut den långa pinnen. Den korta pinnen hängdes i ett snöre. Först fick alltså kråkorna fiska upp den korta pinnen i snöret och pilla loss den. Sen fick den ta den korta pinnen för att peta ut den långa pinnen. Med den långa pinnen kunde den äntligen nå maten!

Text: Sofia Säljö