Adress: Djurens Rätt, Rädda Djuren-klubben, Fjärde långgatan 18, 413 27 Göteborg
Telefon: 08-555 914 26